Kuntotestit: Miten ne voivat auttaa kunnon seurannassa ja harjoittelun suunnittelussa?

vatsalihasliike

Kuntoilu ja fyysinen kunto ovat olennainen osa terveellistä elämäntapaa, ja monille ihmisille liikunnan harjoittaminen on tärkeä osa päivittäistä rutiinia. Mutta miten voimme mitata ja seurata omaa kuntoamme objektiivisesti? Tässä kohtaa kuntotestit astuvat kuvaan.

Kuntotestit ovat erilaisia testausmenetelmiä, jotka antavat arvokasta tietoa kehon fyysisistä ominaisuuksista, kuten aerobisesta kunnosta, lihasvoimasta, kestävyydestä ja joustavuudesta. Ne voivat myös toimia motivaattorina, kun konkreettisia tuloksia ja kehitystä voidaan verrata aiempiin lukuihin.

On kuitenkin tärkeää, että kuntotestit suoritetaan oikein ja turvallisesti. Joissain tapauksissa niiden suorittaminen vain ammattilaisen valvonnassa on suositeltavaa – erityisesti jos henkilöllä on terveyteen liittyviä huolenaiheita tai rajoitteita.

Kuntotestien kirjo: Arvioiden aarteet aerobisesta kestävyydestä lihasvoimaan

Vaikka vaaka on yksi yleisimmistä mittareista, se ei kerro koko totuutta kehon kunnosta. Painon seuraaminen on toki tärkeää, mutta se ei ota huomioon muita olennaisia tekijöitä, kuten lihasten ja rasvan suhdetta, sydämen kestävyyttä tai nivelten joustavuutta. 

Tästä syystä kuntotestit ovat nousseet suosioon, sillä ne tarjoavat syvällisempää tietoa ja auttavat ymmärtämään paremmin omaa fyysistä kuntoa.

Seuraavaksi sukellamme syvemmälle eri kuntotestityyppien maailmaan ja selvitetään, miten ne suoritetaan ja mitä tietoa ne meille tarjoavat. 

Aerobiset testit

 • Cooperin testi: Testi mittaa aerobista kestävyyttä ja suoritetaan juoksemalla mahdollisimman pitkä matka tietyn ajan, yleensä 12 minuutin, kuluessa. Testituloksen perusteella voidaan arvioida yksilön aerobista kuntoa.
 • Juoksumatolla suoritettava testi: Tämä on yleinen tapa mitata aerobista kuntoa, ja se suoritetaan juoksumatolla. Testiä voidaan muokata yksilön tason ja kunnon mukaan, ja siinä mitataan esimerkiksi sykkeen muutoksia eri rasitustasoilla.
 • Maksimaalinen hapenottokyky (VO2max) -testi: Testissä määritetään, kuinka paljon happea keho pystyy käyttämään liikunnan aikana, ja se ilmaistaan yleensä millilitroina happea per painokiloa per minuutti (ml/kg/min). VO2max-testi suoritetaan yleensä liikuntalaitteella, kuten juoksumatolla, kuntopyörällä tai soutulaitteella.

Lihasvoimaa mittaavat testit

 • Penkkipunnerrus: Testi mittaa ylävartalon voimaa ja suoritetaan penkkipunnerrusliikkeellä. Se kertoo kuinka monta kertaa henkilö pystyy punnertamaan tangon ylös rinnalta tietyn painon kanssa.
 • Jalkakyykky: Testi arvioi alavartalon voimaa ja suoritetaan tekemällä kyykkyliike. Testin aikana selvitetään, kuinka monta kertaa henkilö pystyy kyykkäämään tietyn painon kanssa.

Kestävyys- ja joustavuustestit

 • Punnerrukset tai vatsalihasten toistot tietyssä ajassa: Testi mittaa lihasten kestävyyttä. Yksilön tulee suorittaa mahdollisimman monta punnerrusta tai vatsalihasten toistoa tietyn ajan, yleensä minuutin, aikana.
 • Selän taipuminen eteenpäin: Testi mittaa yläselän ja takareisien joustavuutta. Henkilön tulee seisoa suorassa ja taipua eteenpäin kohti jalkojaan, ja mittauksessa voidaan käyttää erityistä mitta-asteikkoa saavutetun taipuman arvioimiseksi.

Tavoitteellisen testauksen hyödyt: Mitä kuntotestit paljastavat?

Kuntotestit tarjoavat yksilöille objektiivista tietoa heidän fyysisestä kunnostaan ja auttavat ymmärtämään vahvuuksia ja paikantamaan kehityskohteita. 

Saatuja testituloksia voidaan esimerkiksi käyttää harjoittelun tavoitteiden asettamiseen ja seuraamiseen. Jos vaikkapa kuntoliikkuja haluaa parantaa juoksukuntoaan, Cooperin testin tuloksista voidaan nähdä, kuinka paljon matkaa henkilö jo pystyy juoksemaan tietyn ajan kuluessa, ja tämä tieto auttaa asettamaan realistisia tavoitteita tulevaisuuden juoksuharjoituksiin.

Kuntoliikkujille kuntotestit tarjoavat konkreettisia mittareita, jotka motivoivat harjoittelun jatkamiseen ja kehityksen seuraamiseen. Parantuneet testitulokset voivat olla voimakas kannustin jatkamaan terveellisen elämäntavan ylläpitämistä. Kilpaurheilijat voivat puolestaan verrata suorituskykyään muihin samanlaisen lajin urheilijoihin, mikä auttaa hahmottamaan oman tason ja asettamaan tavoitteita lajin huipputasolle yltämiseksi. 

Lisäksi terveydenhuollon ammattilaiset voivat hyödyntää kuntotestejä potilaiden kunnon arvioinnissa ja seurannassa. Tulokset auttavat laatimaan yksilöllisiä hoito- ja kuntoutussuunnitelmia sekä arvioimaan potilaiden edistymistä ja kuntoutuksen vaikutuksia ajan mittaan. 

Samalla testit voivat auttaa terveydenhuollon ammattilaisia tunnistamaan mahdolliset riskitekijät ja ohjaamaan potilaita tarvittaessa tarkempiin tutkimuksiin tai hoitoihin. Tässä mielessä kuntotestiä voidaan verrata rahapeleistä tuttuihin itsearviointilomakkeisiin, joilla pelikäyttäytymistä pyritään kartoittamaan mahdollisimman realistisesti. 

Kuntotestauksen käytännön toteutus

Testituloksia tulkitaan vertaamalla niitä normaaliarvoihin tai aiempiin omiin tuloksiin. Tämä auttaa hahmottamaan, miten hyvin suoriuduit testistä.

Esimerkki VO2max-testin suorittamisesta:

 • Testi alkaa kevyellä lämmittelyllä, jotta keho valmistautuu rasitukseen.
 • Liikunta-alue ja rasituksen aste valitaan testattavan kunnon mukaan. Testattava liikkuu tasaisesti kasvavalla rasitustasolla, kunnes saavutetaan maksimaalinen ponnistelu, jolloin keho ei enää pysty käyttämään enempää happea.
 • Testi kestää yleensä noin 8-12 minuuttia, ja testattava hengittää maskin tai laitteen kautta, joka mittaa hengityskaasuja ja hapen kulutusta.
 • Testin aikana seurataan sydämen sykettä, hengitystä ja muita fysiologisia parametreja.
 • Testi päättyy, kun testattava ei enää pysty jatkamaan tai kun on saavutettu maksimaalinen rasitustaso.

Kuntotestien avulla voidaan myös mitata harjoitusohjelmasi tehokkuutta. Jos et huomaa merkittävää edistymistä tietyllä ajanjaksolla, saatat tarvita ohjelmaasi muutoksia saavuttaaksesi tavoitteesi.

Vinkkejä kuntotestien suorittamiseen turvallisesti ja luotettavasti

 1. Ennen kuntotestin suorittamista on tärkeää lämmitellä hyvin. Tee kevyitä aerobisia harjoituksia, kuten kävelyä tai pyöräilyä, jotta lihakset ja nivelet ovat valmiina rasitukseen.
 2. Noudata testin suoritusohjeita tarkasti ja varmista, että sinulla on oikea tekniikka. Epäasianmukainen tekniikka voi vääristää tuloksia ja lisätä loukkaantumisriskiä.
 3. Älä yritä suorittaa kuntotestiä sairaana tai vamman kanssa. Jos sinulla on terveysongelmia tai epäilet loukkaantumista, keskustele ensin lääkärisi tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.
 4. Kuntotestit voivat olla fyysisesti vaativia, joten muista kuunnella kehoasi. Jos tunnet voimakasta kipua tai huimausta, lopeta testin suorittaminen välittömästi ja hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon.
 5. Tee kuntotestit säännöllisesti samalla tavalla ja samaan kellonaikaan, jotta saat luotettavia vertailutuloksia kehittymisestäsi ajan mittaan.

Kuntotestien rajoitukset

Vaikka kuntotestit ovat arvokkaita välineitä kunnon arvioinnissa, niillä on myös tiettyjä rajoituksia, jotka on hyvä tiedostaa.

Ensinnäkin kuntoon vaikuttavat monet tekijät, kuten aerobinen kunto, lihasvoima, kestävyys, joustavuus, tasapaino ja koordinaatio. Yksittäiset kuntotestit saattavat keskittyä vain tietylle osa-alueelle, eivätkä ne välttämättä anna täydellistä kuvaa yksilön kokonaiskunnosta. Lisäksi kuntotestit mittaavat kunnon tiettynä hetkenä, ja tulokset voivat muuttua ajan myötä harjoittelun, ikääntymisen tai muiden tekijöiden vaikutuksesta.

Vaikka kuntotestit mittaavat fyysistä kuntoa varsin tehokkaasti, ne eivät ota huomioon henkistä hyvinvointia, kuten stressinsietokykyä tai mielenterveyttä. Testit eivät myöskään ota huomioon yksilöllisiä ominaisuuksia tai geneettisiä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tuloksiin, eivätkä yksilön elämäntapatekijöitä, kuten ruokavaliota tai unen laatua.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa yhdistää kuntotestien tulokset muiden mittareiden, kuten kehonkoostumuksen analyysin ja henkilökohtaisten tavoitteiden kanssa. Jokainen meistä on yksilöllinen, ja kuntotestit ovat vain yksi osa kokonaisvaltaista kunnon arviointia. Hyvinvoinnin tavoitteluun kuuluu myös terveellinen ravinto, riittävä lepo ja säännöllinen liikunta, jotta voimme ylläpitää aktiivista ja terveellistä elämäntapaa.